Sambuca di sicilia

Tłumaczenie na j. polski warunków przetargu w gminie Sambuca di Sicilia

Poniżej znajdziecie Państwo przetłumaczone warunki licytacji domów od 1 euro w gminie Sambuca di Sicilia.

Prosimy o kontakt mailowy w razie zdecydowania się na wzięcie udziału w licytacji: info@domyza1euro.pl

_________________________________________________________

Cena wywoławcza 1 euro:

 • sprzedaż nieruchomości, odbędzie się w stanie w jakim się znajduje nieruchomość w momencie nabycia przez kupującego, ze wszystkimi akcesoriami, łącznościami i dostępami, prawami i racjami, służebnościami gruntowymi przysługującymi oraz należnymi;
 • sprzedający będzie obciążony obowiązkiem wyremontowania nieruchomości w przeciągu 3 lat od przedwstępnej umowy sprzedaży, która zostanie notarialnie zarejestrowana po zatwierdzeniu, iż remont został przeprowadzony zgodnie z prawem.

 

Jednym z wymogów przystąpienia do licytacji jest wpłacenie kaucji jako gwarancji uczestniczenia w wysokości 5.000,00 euro (w kwocie jest wliczone 25,00 euro jako koszt gminy za załatwienie formalności).

Kaucję należy uiścić na konto Gminy przelewem bankowym na następujący nr konta (Banca Intesa San Paolo S.p.A): IT79 J 03069 83140 1000000 46018

Dla przelewów za granicznych BIC/SWIFT: BCITITMM;

Kaucja zostanie zwrócona, po odjęciu 25,00 euro, w przeciągu 30 dni od dnia zakończenia licytacji wszystkim uczestnikom, którym nie udało się wygrać licytacji.

Kaucja uczestnika, który wygrał licytację, zostanie zatrzymana i będzie można ją odzyskać przed podpisaniem umowy końcowej kupna czyli po wyremontowaniu nieruchomości.

 

KRYTERIA LICYTACJI

Sprzedaż zostanie wykonana przez publiczną licytację metodą składania propozycji przebijających cenę wywoławczą.

Aby ustalić uczestnika, który złożył najwyższą propozycję ceny, zostanie sporządzona lista wszystkich propozycji; nieruchomość zostanie przyznana uczestnikowi, który przedstawił najkorzystniejszą propozycję.

 

SPOSÓB UCZESTNICZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w licytacji muszą złożyć propozycje do godz. 13-tej do poniedziałku 1 kwietnia 2019 r. w Ufficio Protocollo Gminy Sambuca di Sicilia (AG), Sicilia – Italia, Corso Umberto I n. 226 – CAP 92017, w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy i napisem „Contiene offerta per l’acquisto di immobile di proprietà comunale”.

Ryzyko nie otrzymania listu przez Gminę spoczywa na nadawcy. Jest możliwe złożenie propozycji za pośrednictwem pełnomocników.

W dokumentach musi zostać wskazana propozycja ceny za nieruchomość, którą uczestnik jest zainteresowany. Uczestnik może złożyć propozycje również co do kilku nieruchomości. W przypadku wygrania kilku licytacji, uczestnik już po wygranej licytacji będzie musiał złożyć kolejne kaucje, każda w wysokości 5.000,00 euro.

Koperta z propozycja musi zawierać formularz z załącznika odpowiednio wypełniony, z którego wynikają:

 1. a) dane osobowe uczestnika oraz czy uczestniczy startuje jako osoba prywatna czy jako przedstawiciel firmy;
 2. b) kopie dowodu osobistego;
 3. c) potwierdzenie wpłaty 5.000,00 euro;
 4. d) oświadczenie, że uczestnik widział nieruchomość i że nie istnieje żaden zakaz prawny lub faktyczny zawierania przez uczestnika umów z instytucjami publicznymi.

 

PROCEDURA I KRYTERIA PRZYZNANIA NIERUCHOMOŚCI

Procedura przyznawania nieruchomości opiera się na tajnych ofertach, które przebijają cenę wywoławczą. Komisja zostanie wyznaczona przez burmistrza gminy i będzie się składała z 3 funkcjonariuszy publicznych. Koperty zostaną otworzone publicznie i przeczytanie na głos. Nieruchomość zostanie przyznana uczestnikowi, który złożył najkorzystniejszą dla gminy propozycję. W przypadku dwóch lub więcej identycznych propozycji nieruchomość zostanie przyznana losowo.

W przypadku niezgody między kwotą napisaną oraz przeliterowaną, będzie brana pod uwagę ta, która jest wyższa. Osoby z rodzin byłych właścicieli nieruchomości nie mogą przystąpić do licytacji.

 

OBOWIĄZKI PO WYGRANIU LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Uczestnik, który wygrał licytacje ma obowiązek zapłacenia kwoty w przeciągu 30 dni od poinformowania go o wygranej. Po zapłaceniu zostanie sporządzona przedwstępna umowa sprzedaży, w której zostaną wyszczególnione obowiązki kupującego:

 1. a) obowiązek przedstawienia dokumentacji technicznej potrzebnej do wyremontowania nieruchomości. Dokumentację należy dostarczyć w przeciągu 90 dni;
 2. b) obowiązek wyremontowania nieruchomości w przeciągu 36 miesięcy od licytacji.

Brak przelania sumy za nieruchomość lub brak złożenia dokumentacji technicznej lub niewyremontowanie w terminie, powoduje utratę kaucji oraz odwołanie umowy sprzedania.

Zakończenie remontu pozwoli kupującemu zawrzeć ostateczną umowę sprzedaży/kupna nieruchomości.

 

W przypadku braku zawarcia przedwstępnej umowy w wyznaczonym terminie, gmina przyzna nieruchomość uczestnikowi który był następny na liście sporządzonej z propozycjami lub, w przypadku braku innych propozycji, zostanie wyznaczony nowy termin licytacji na koszt pierwszego uczestnika, który stracił kaucję.

 

Jeśli wystąpią przyczyny spowodowane silą wyższą, które nie pozwolą na dokończenie licytacji lub sprzedaż nieruchomości uczestnikowi, gmina będzie mogła zarządzić anulowanie licytacji; w tym wypadku zostanie zwrócona kwota wpłaconej kaucji, bez żadnych kosztów lub odpowiedzialności.

Uczestnik, który wygrał licytację jest obciążony obowiązkiem poniesienia kosztów na ewentualne podziały, aktualizacje katastralne, certyfikaty energetyczne, wpisy do ksiąg wieczystych, rejestracje, przepisania oraz jakiekolwiek inne czynności, które będą niezbędne do sporządzenia aktu sprzedaży.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem aktu sprzedaży, z jego zarejestrowaniem oraz przepisaniem zostaną w całości pokryte przez kupującego.

sycylia

Warunki licytacji Sambuca di Sicilia

Szanowni Państwo!

W dniu 19 lutego 2019 r. burmistrz gminy Sambuca udostępnił na stronie warunki licytacji domów,a także zdjęcia domów oraz ich plany.

Oto link do strony: http://www.comune.sambucadisicilia.ag.it/Case%20a%201%20euro/Immobili%20a%201%20euro.htm

Oferty można składać do 01 kwietnia 2019 r. do godz. 13:00 więc jest czas.

Obecnie pracujemy na tłumaczeniem dla Państwa warunków przetargu (z języka włoskiego na język polski).

Będą na stronie w najbliższych dniach.

 

Sycylia domy za 1 euro

domy za 1 euro w Sambuca w pytaniach i odpowiedziach

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczany tłumaczenie listy typowych zapytań i odpowiedzi (FAQ), które zostały zamieszczone dziś (26.01.2019 r.) na stronie gminy Sambuca:

FAQ

1  Czy musisz być obywatelem, aby nabyć nieruchomość?

Nie.

 1. Czy musisz przeprowadzić się do Sambuca di Sicilia po zakupie nieruchomość?

Nie.

 1. Kiedy stajesz się właścicielem nieruchomości?

W chwili podpisania aktu u notariusza.

 1. Czy renowacja budynku jest kosztowna?

To zależy od metrów kwadratowych, warunków nieruchomości i materiałów, z których chcesz korzystać;

 1. Jaki jest limit czasowy dla odbudowy?

W ciągu trzech lat od zakupu nieruchomości.

 1. Gdzie znajdują się nieruchomości?

W samym centrum starówki miasta Sambuca.

 1. W jakim języku będą sporządzane dokumenty?

Dokumenty będą dostępne w języku włoskim i angielskim

 1. Kto otrzyma nieruchomość?

Ten kto da najwyższą cenę.

9 . Co jeśli oferta kilku osób będzie taka sama?

Nieruchomość zostanie przyznana osobie, która jako pierwsza złożyła ofertę.

 1. Czy w Sambuca istnieją instytucje kredytowe (banki itp.), które przyznadzą Ci kredyt na remont?

Tak.

 1. Czy są też inne możliwości zakupu na rynku nieruchomości poza domami za 1 euro?

Tak, różne możliwości.

12 Gdzie można zobaczyć sprzedawane nieruchomości?

W miejscu, w którym znajduje się siedziba burmistrza gminy

www.comune.sambucadisicilia.ag.it

13 Jak daleko od morza znajduje się Sambuca?

20 minut

14  Jakie są najbliższe lotniska?

Palermo : 55 minut

Trapani : 55 minut

15  Jakie są typowe produkty Sambuca?

Wino, olej, ser

16  Czy w Sambuca są jakieś obiekty noclegowe?

Tak.

sycylia domy za 1 euro

Ogłoszenie dotyczące domów za 1 euro w Sambuca

Szanowni Państwo,
Poniżej znajdziecie Państwo tłumaczenie ogłoszenie burmistrza Sumbuca w sprawie domów za 1 euro. Na tę chwilę (25.01.2019 r.) tylko te informacje są aktualne.
Zdjęcia domów zamieszczone w internecie pochodzą najprawdopodobniej z poprzedniej licytacji z maja 2018 r.
Jak tylko dowiemy się czegoś więcej niezwłocznie przekażemy Państwu informacje.
Tak jak mówiliśmy Państwu przez telefon, przetarg na dany dom zaczyna się od 1 euro. W wypadku wygrania przetargu, trzeba w remont domu zainwestować, w zależności od potrzeb, ok. 20-40 tys. euro.
Tłumaczenie ogłoszenia:
GMINA SAMBUCA DI SICILIA
Wydział Techniczny
Domy za 1 Euro w Sambuca di Sicilia
Ogłoszenie
W nawiązaniu do ww. tematu i w obliczu tysięcy zapytań dot. zakupu, które otrzymaliśmy, podajemy do wiadomości jak niżej:
– wszystkie zapytania otrzymane drogą mailową zostaną ujęte w bazie zainteresowanych;
– zaleca się przekazywać zapytania dot. zakupu na jeden adres email: case1euro@comune.sambucadisicilia.ag.it;
– wkrótce zostanie sporządzone aktualne ogłoszenie o przetargu na 2019 r., również w języku angielskim, z uwzględnieniem innych nieruchomości i opublikowane na stronie www gminy;
– termin zgłaszania ofert do przetargu będzie, w dużym wyprzedzeniem, zakomunikowany wszystkim zainteresowanym, którzy zgłosili chęć zakupu;
– w oczekiwaniu na ogłoszenie terminu składania ofert sugeruje się dokonanie oględzin nieruchomości osobiście kierując się w każdy wtorek i piątek od godz. 10.00 do siedziby Gminy Sambuca di Sicilia, aby zostać zaprowadzonym na miejsce – adres: Corso Umberto !, 226.
Burmistrz
Leonardo Ciaccio
21 stycznia 2019 r.
Sambuca di Sicilia
Sycylia domy za 1 euro

15 nowych domów za 1 euro w Sambuca

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami w kwestii domów z Sambuca, z Sycylii (informacja zamieszczona w polskich mediach m.in. w radio zet, rmf.fm, wprost, tvn24 oraz w mediach amerykańskich m.in. CNN), od wczoraj jesteśmy w kontakcie z burmistrzem Sambuca. Jest 15 nowych domów przeznaczonych na licytację, ale jeszcze nie ma informacji o nich w internecie. Możemy przesłać Państwu warunki przetargu na Państwa mailową prośbę jak tylko dostaniemy je od Pana burmistrza. Na tę chwilę gmina szacuje liczbę chętnych i ustala termin zamknięcia przetargu.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod wskazanym na stronie domyza1euro.pl adresem.

Zespół polsko-włoskiej kancelarii prawnej Kwapińscy – radcowie prawni i adwokaci